بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان مازندران ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت هدف ما است . هم‌اکنون 34 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

نگاه جامعه منتظر جهانی است نه جناحی و منطقه ای

خبرگزاری شبستان: جامعه عصر مهدوی جهانی است، لذا تفکرات جامعه مورد خواست و نیاز برای رسیدن به این عصر متعالی نیز، باید یک دید و بینش جهانی و همه گیر داشته باشد. چراکه جامعه مهدوی دیدگاه حزبی و جناحی و منطقه ای ندارد.
به گزارش خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان، چگونگی حرکت و دستیابی به سمت و سوی تمدن نوین اسلامی و راهکارهای مبنایی تجلّی و ظهور و بروز عصر متعالی مهدویت(عج) که مورد اهتمام جامعه اسلامی است، مسئله ای است که می بایست درعرصه های بین المللی و مواجهات جهانی نیز تبیین و تحلیل شوند، تثبیت این معانی و همچنین موقعیت جامعه اسلامی ایران در راه اعتلای این رویکرد عظیم و همچنین تعیین بایدها و نبایدهای این پروسه، ما را بر آن داشت تا با حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری، استاد حوزه و معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت(عج)، گفت وگویی ترتیب دهیم که در ادامه از نظرتان می گذرد:
آرمان های سیاسی و بین المللی و اثربخش عصر مهدوی(عج) در مواجهات و مراودات جهانی چگونه تعریف و تبیین می شوند؟ آیا به این شاخصه ها و مناسبات توانسته ایم دست بیابیم یا با آنها فاصله و زاویه داریم؟
در این مسیر ابتدا می بایست استراتژی و رویکرد خود را تبیین و تعریف کنیم. در بحث استراتژی سه اصل و معنی وجود دارد، اول اینکه در کجا و چه نقطه ای هستیم، اصل دوم این است که به چه نقطه و یا چه مقصدی می خواهیم برسیم و اصل سوم این است که در این مسیر، با چه ابزار و ادوات و راهبردی می خواهیم طی طریق کنیم. در حال حاضر و شرایط فعلی جمهوری اسلامی و با این شرایط اقتداری علمی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی ایران اسلامی درعرصه جهانی، باید برنامه ها و مؤلفه هایی مناسب، کاربردی اصولی، درعرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، و بین المللی پیگیری و اجرا شوند. نکته مهم و اساسی در اجرای این برنامه ها و رویکردها این است که می بایست دقت و اهتمام داشت، این افعال و کردار تا چه میزان می تواند با رویکردها و تمایلات عصر مهدوی هماهنگی و همراهی داشته باشد.
به طور نمونه، در باب مناصب و کردار عصر مهدوی وارد شده است، بر اساس منویات الهی و اسلامی، اقتصاد عصر مهدوی(عج) یک اقتصاد بدون ربا خواهد بود، آیا افعال و کردار امروز جامعه اسلامی در جهت نیل به این هدف و نیت گام بر می دارد یا در تضاد با این رویکرد قرار دارد؟ اگر کردار جامعه اسلامی در جهت رفع و برداشتن ربا و مسائل ربوی از نهادهای پولی و مالی است، در جهت نیل به جامعه آرمانی مهدوی(عج)، گام برداشته ایم و اگر این چنین نیست، باید گفت که، از عصر و باور مهدوی(عج) فاصله گرفته ایم.
برای دستیابی و اتصال به جامعه آرمانی عصر مهدوی(عج)، می بایست یک حداقل ها و مختصات هایی لحاظ شود. نمونه دیگر این است که در جامعه آرمانی عصر مهدوی(عج)، عبادات و انجام فرائض با ریا و تزویر همراه نخواهد بود و مردم به دنبال انجام مناسک دینی با عمق جان و روح و در جهت توحیدباوری و اعتلای اصل دین هستند و تمایلات دیگر موردنظر نخواهد بود. اگر در شرایط امروزی، افعال و عبادات و مناسک جامعه اسلامی در این مسیراست و خداباوری و خداخواهی سرلوحه امور قرار دارد و ریا و تزویر در آن راه ندارد، باید بیان کرد که در جهت نیل به جامعه آرمانی مهدوی(عج) هستیم و اگر این چنین نیست، باید گفت علیرغم ادعا، با اهداف عالی و غایی جامعه مهدوی(عج) فاصله داریم.
لزوماً باید دقت داشت؛ تمامی مناسبات و افعال جامعه متمایل به عصر مهدوی(عج)، می بایست دراین چارچوب و باور قرار گیرند و اگر این افعال با باور و جهت گیری دوران مهدوی(عج) همراه باشد، باید گفت: جامعه در مسیر رسیدن به جامعه آرمانی مهدوی(عج) قرار گرفته است.
قطعاً ما نمی توانیم جامعه اسلامی و متعالی ای که حضرت حجت(عج)، می خواهند بنا نمایند، ایجاد و بنا کنیم، ولی رسیدن و متجلی کردن یک جامعه کوچک و هم راستا با جامعه آرمانی مهدوی(عج) که قابل دستیابی خواهد بود، بنابراین تعریف جامعه منتظر، یعنی جامعه ای که درآن تلاش و پویای برای رسیدن به آرمان های عصرعظیم مهدوی(عج) دیده شود و اگر این رویکرد، مد نظر جامعه ای نباشد نمی توان به آن جامعه جامعه منتظر اطلاق کرد.
تفاوت دیدگاه های مهدوی(عج) در جهان بینی و نگرش به جهان، با سایر دیدگاه های موجود، در چه مواردی تبیین و تعریف شده اند؟
جامعه عصر مهدوی(عج) یک جامعه جهانی است، لذا تفکرات و رویکردهای جامعه مورد خواست و نیاز برای رسیدن به این عصر متعالی نیز، باید یک دید و بینش جهانی و همه گیر داشته باشد. جامعه مهدوی(عج) دیدگاه حزبی و جناحی و منطقه ای ندارد و با دید اختصاصی نیز به امور نمی نگرد. امروزه آن کسانی که به دنبال واژه جهانی سازی و یا عرصه یکپارچگی بین المللی هستند، بیشتر با دید و منطق و مکتب خود می خواهند کار را جلو ببرند، دیدگاه هایی مانند: سوسیالیست، لیبرالیسم و کمونیسم و غیره هر کدام می خواهند با توجهات و مناسبات خود بر دنیا حاکم شوند و رفتارهای خود را به همین منوال و روش تصدیق می کنند.
در باور مهدوی این رویکردها و تناسبات جایی ندارد، در این عصر همه به دنبال کمال محوری و کرامت محوری و فضیلت محوری هستند و شاهد رشد و پیشروی کمال و عقل و منطق در تمامی عرصه ها خواهیم بود. جامعه اسلامی ایران که طالب رسیدن به کمال عصر مهدوی است می بایست، همین دیدگاه، یعنی بینش و اعتلای جهانی را مد نظر داشته باشد و با دید جهانی و همه گیر به مسائل و امور بپردازد. حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمودند:«ابتدا می بایست ایران اسلامی شود و سپس سایر کشور های اسلامی به شاخصه های اسلامی برگردند و سپس به توسعه و ثبت و بسط اسلام در سایر کشورها اهتمام و توجه شود.».
بنابراین، ابتدا می بایست با بخش بخش کردن امور و توسعه پلکانی اسلام در جوانب مختلف، در مسیر اعتلا و بارور نمودن منویات و تعالیم عصر مهدوی گام برداریم.
تمدن نوین اسلامی عصر مهدوی(عج) و گستردگی اندیشه و فرهنگ متعالی الهی و اسلامی در این دوره و در عرصه جهانی و بین المللی، با چه مواجهات و برخورد های مخالفی مواجه خواهد شد؟
واضح است وقتی شما در جهان فریاد و بانگ مبارزه با ظلم و ستم و تعدی گری سر بدهید و داد عدالت و مساوات و برابری برافرازید، ستمگران و چپاول گران و ددمنشان جهان به مقابله و رویارویی برمی خیزند و می کوشند این ندای حق طلبانه را خاموش کنند، وقتی مدعی می شویم که در جامعه و مجامع بین المللی می بایست شایسته سالاری حاکم شود و جامعه بر اساس خداباوری و تقوا و توحید قرار گیرد، یعنی تمام رویکردی که موردخواست حضرت رسول(ص) و سایر ائمه معصوم(ع) می بوده، مورد توجه قرار گیرد، قطعاً مخالفانی در برابر شما قرار خواهند گرفت که تمام سعی و تلاششان این است که، با این تناسبات مقابله و برخورد کنند. اگر بخواهیم در یک جمله، دیدگاه های عصر مهدوی(عج) را تفسیر کنیم، این دیدگاه ها بر اساس توحید و امامت و فضیلت و اخلاق مداری قرار گرفته است، بنابراین دیدگاهایی که دراقصی نقاط جهان و بر اساس عرفان های نوظهور و تضاد با عقل شکل گرفته اند به طور قطع و یقین، با این مواجهات، علم ضدیت و دشمنی خواهند داشت.
اگر به تمام گزاره ها و بایدهای دین اسلام عنایت و توجه شود، دریافت می شود که تمام مسیرها به عبودیت کامل خداوند تبارک و تعالی ختم می شود. این نگاه و منطق قطعاً، دشمنان و معاندینی خواهد داشت و آنها سعی می کنند با ایجاد مشکل و بدعت و تقابل این افعال و خواست ها را کنار بزنند. امروزه پروژه عالم سازی و مشابه سازی در جهت ارائه رویکردهای تضادی با باور مهدویت(عج)، مورد نظر جوامع معاند بحث مهدویت قراردارد. نکته حائزاهمیت دراین باب این است که، براساس فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله) جامعه اسلامی ایران می بایست به سمت و سوی تمدن سازی و ارائه یک تمدن عالی و بر اساس منویات متعالی اسلامی حرکت کند و این خواست نباید فقط به دوران حاضر منحصر شود و می باید نگاهی فراگیر و همه جانبه در این مسئله لحاظ و پیگیری شود. باید مصرانه در مسیر پیاده سازی منویات اسلامی در تمامی سطوح باشیم، شما می بینید بعد از جنگ بین الملل دوم تمامی دنیا می خواهند زیر سیطره آمریکا قرار بگیرند و غرب معنای واقعی و اصیل خود را از دست داده و جهان غرب فقط به آمریکا و دوستداران او ختم می شود. ایجاد تمدن غرب رویکرد مناسب خود را می طلبد و اگر بخواهیم در برابر این تمدن، یک تمدن اصیل و کارآمد اسلامی تولید و عرضه کنیم، می بایست، به طور اصلی و اساسی به منویات و باورهای اصیل اسلامی رجوع کنیم و با استخراج آنها در جهت ارائه منطق صحیح و مبنایی به مجامع دنیا حرکت کنیم و اصول متقن اسلامی را در لایه های مختلف بین المللی جاری کنیم.
در برخی از ادعیه و در جهت عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت حجت(عج) وارد شده است که:«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْحَيَاةِ»، بنابراین، تمدنی که موردخواست جامعه اسلامی و عصر مهدوی(عج)است، تمدنی است که می باید در تمامی شئونات زندگی ساری و متبلور باشد، نه اینکه به برخی امور بپردازد و از سایر امور چشم پوشی کند.
آخرین ویرایش
در 1399/9/1 09:47

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
01133311830
ساری . خیابان انقلاب . کوچه خسرویه . روبروی درب پارکینگ اداره دارائی ،ساختمان موقوفه افراپلی .طبقه اول
پیامک
30001366